متن

"

سلام به چندین نفر برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی نیازمندیم

به صورت تعداد بازدید دستمزد دریافت می کنند

"

اگر می توانید این پروژه را انجام دهید با مبلغ پیشنهادی خود در اینجا نظر دهید و در صورت قبول شدن پیشنهاد شما یا سوال از شما با شما از طریق اطلاعات تماس "ایمیل شما" با شما در ارتباط هستیم