سلام
یک سوال برام پیش اومده لطفا اگر کسی می دونه جواب بده
یک سایت برونسپاری پروژه ای از من برای برداشت از حساب شماره کارت و کد ملی و شماره شناسنامه می خواد

آیا می تونه با کد ملی و کارت ملی و شناسنامه رمز دوم کارت منو پیدا کنه؟