به خصوص برای کامپیوترهایی که دارای قدرت پردازشی چندان بالایی نیستند، Search Indexing م یتواند بخش عمد های از منابع سیستم را اشغال کند حتی اگر این کار به صورت موقت اتفاق بیفتد و اگر جستجو یهای زیادی انجام م یدهید حتماً با این مشکل روبرو خواهید شد.

برای آموزش به ادامه مطلب بروید